Our Quality

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Mikei luôn đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm Xích Linh Chi chất lương ưu tú nhất toàn cầu, Xích Linh Chi được trồng với kỹ thuật vun trồng bằng gỗ thiên nhiên và được sinh trưởng trong môi trường nhà kính được điều khiển nghiêm ngặt, không chứa thuốc trừ sâu và chất ô nhiễm, đảm bảo rằng Xích Linh Chi Mikei có chất lượng vượt trội và công hiệu cao.

Xích Linh Chi tinh hoa Mikei Nhật Bản do có phẩm chất ưu tú, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, được cấp phép bởi tổ chức JHNFA, đồng thời là thành viên của “Hiệp hội sản phẩm Linh Chi Nhật Bản”, chứng tỏ sản phẩm đạt chất lượng cao nhất.

Sản phẩm thông qua chứng nhận - Chất lượng đảm bảo
  • Chứng nhận từ Ministry of Health, Labour and Welfare Nhật Bản : 32-90
  • Mã số đăng ký từ Chinese Medicine Council - Chinese Medicines Board tại Hong Kong: HKP-03562
  • Mã số đăng ký Therapeutic Goods Administration - Department of Health tại Úc: AUST L 120688
  • Mã số thực phẩm chức năng từ Health Canada: 80035167
  • Mã số đăng ký từ Food and Drug Administration Mỹ: 18274659134
  • Mã số đăng ký từ Food and Drug Administration Thái Lan: K7/48
  • Mã số đăng ký thực phẩm chức năng từ Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam: 14196/2015/ATTP-XNCB
  • Mã số VAT tại Anh Quốc: 867428091000
  • Mã số đăng ký thực phẩm chức năng Malaysia: MAL11030148T
Thực phẩm chức năng được cấp phép bởi tổ chức JHNFA

Mỗi hộp Xích Linh Chi tinh hoa Mikei đều được dán tem của tổ chức JHNFA, chỉ có thực phẩm chức năng Nhật Bản chất lượng cao mới có điều kiện được thông qua tổ chức JHNFA, nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người tiêu dùng.

JHNFA ( tên tiếng Nhật là Hiệp hội thực phẩm dinh dưỡng Nhật Bản), là tập đoàn pháp nhân được cơ quan An toàn thực phẩm thuộc Ministry of Health, Labour and Welfare chính phủ Nhật Bản cấp giấy phép. Hiệp hội này chuyên nghiên cứu về thực phẩm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe, bao gồm : thu thập tài liệu, tổ chức các cuộc điều tra sản phẩm, công nhận chức năng và công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, hiệp hội còn chấp hành nhận định chế độ GMP đối với thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ và chế độ kiểm nhận tính an toàn của thực phẩm chức năng, đặt mục tiêu sức khoẻ của người dân Nhật Bản lên hàng đầu. Riêng nhãn tem JHFA được cấp hành bởi hiệp hội JHNFA, nhằm đảm bào an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng.

Sản phẩm được thông qua các thí nghiệm độc lập

Tất cả sản phẩm Xích Linh Chi Mikei đều được thông qua thử nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập, bao gồm: kim loại, thuốc trừ sâu, vi sinh vật vv.. nhằm đảm bào chất lượng an toàn của từng sản phẩm. Japan Food Research Laboratories là cơ sở thí nghiệm độc lập có danh tiếng tại Nhật Bản, sản phẩm Xích Linh Chi Mikei được cơ sở kiểm nghiệm và phân tích thành phần hoá học, đánh giá chất lượng và thành phần sản phẩm.

Hội viên hiệp hội Linh Chi Nhật Bản JRA

Hiệp hội Linh Chi Nhật Bản JRA là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận do nhà trồng trọt Linh Chi Nhật Bản và nhà sản xuất sản phẩm Linh Chi Nhật Bản thành lập. Hiệp hội này luôn cố gắng giữ gìn chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất của Linh Chi Nhật Bản, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ cho người tiêu dùng Linh Chi nói chung.


Mikei Department Stores
Mikei Products
Mikei Products
Mikei Products
JRA