Contact

Email

Địa chỉ email: info@mikei.com

Email (Tư vấn tại Hong Kong): info-hk@mikei.comThư từ liên lạc

Canada

PO BOX 3020 Stn Terminal
Vancouver, BC
Canada, V6B 3X5


Hong Kong

GPO Box 422, Hong Kong


Mỹ

PO BOX 829
Alhambra, CA 91802Điện thoại tư vấn

Bắc Mỹ

Đường dây tư vấn miễn phí Bắc Mỹ: 1-888-606-4534 (1-888-60MIKEI)

Thời gian làm việc: Mon - Fri: 9:00 am - 6:00 pm PST

* Nghỉ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ


Châu Á

Điện thoại: 852-2545-3223

Thời gian làm việc: Mon - Fri: 9:00 am - 5:00 pm (GMT+8)


Nhà sản xuất

Công ty TNHH Nikkei (Nhật Bản)

1155-2, Tabei-Cho 1-Chome, Isesaki, Gunma, Japan

Mikei Department Stores
Mikei Products
Mikei Products
Mikei Products
JRA