Tin mới:
Thông tin mới và quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm
Xích Linh Chi Mikei sau sự cố 311

Tin mới: Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Sau sự cố rò rĩ phóng xạ tại đảo Fukushima tháng 3/2011, mặc dù bộ phận kiểm tra chất lượng không còn yêu cầu nhà sản xuất đề xuất báo cáo kiểm nghiệm sản phẩm, nhưng công ty Nikkei vẫn luôn duy trì mức tiếu chuẩn an toàn cho tất cả các sản phẩm Xích Linh Chi Mikei. Ngoài việc liên tục cập nhật kiểm nghiệm phóng xạ trên nông trại nuôi trồng (Gồm đất, nguồn nước, gỗ khúc), ngay cả nguyên liệu và thành phẩm cũng được kiểm nghiệm phóng xạ. Đến nay, theo báo cáo kiểm nghiệm của Xích Linh Chi Mikei cho thấy, sản phẩm không bị nhiễm phóng xạ, quý khách có thể an tâm sử dụng.

Thông báo về an toàn sản phẩm của Công ty Nikkei

Nhấp vào hình để phóng to

Khoảng cách và mức phóng xạ từ nơi xảy ra sự cố


 

Mức phóng xạ tại các thành phố lớn trên thế giới

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Khu nuôi trồng Nikkei Co., Ltd
(Môi trường)

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Xích Linh Chi Mikei (Nguyên liệu)

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Xích Linh Chi Mikei (Thành phẩm)

Nhấp vào hình để phóng to

Thông tin tham khảo

Mikei Department Stores
Mikei Products
Mikei Products
Mikei Products
JRA