ĐẶT HÀNG TRÊN MẠNG


http://www.mikei.com/mikei_onlineshop

Nhà phân phối tại Bắc Mỹ

Mỹ

Số điện thoại tư vấn miễn phí (Bắc Mỹ): 1-888-606-4534 (1-888-60MIKEI)

website: http://www.mikei.com/us/

Canada

Điện thoại: 1-604-247-1886

Số điện thoại tư vấn miễn phí (Bắc Mỹ): 1-888-606-4534 (1-888-60MIKEI)

website: http://www.mikei.com

Nhà phân phối quốc tế

UK

Haeon Limited

website: http://www.haeon.com

Hong Kong

Nikkei Hong Kong Limited

Điện thoại: 852-2545-3223

Thái Lan

Max Element Co. Ltd.

website: http://www.maxelement.co.th

Malaysia

Max Health Element Sdn Bhd

website: http://www.maxhealthelement.com.my

Việt Nam

20E Trần Hưng Đạo,
P. 7, Q.5,Tp.
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3838 0038
website: http://www.j-kendai.com

Australia & New Zealand

Well Herb Pty. Limited

website: http://www.mikei.com.au


Mikei Products
Mikei Products
Mikei Products
JRA