Mikei luôn cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất

Nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn, hữu hiệu, mỗi đợt hàng trước khi được đưa ra thị trường, Mikei đều ủy thác cho cơ quan kiểm nghiệm có uy tín, tiền hành thí nghiệm với hơn 340 loại hoá chất nông nghiệp, ngoài ra còn thông qua nhiều kiểm nghiệm phân tích khác , đảm bảo sản phẩm chất lượng an toàn.

Bản minh chứng phân tích kiểm nghiệm sản phẩm

 1. Bản minh chứng phân tích kiểm nghiệm Xích Linh Chi Mikei Tháng 7 năm 2014: Lot#1230 / Exp 05.2017
 2. Bản minh chứng phân tích kiểm nghiệm Xích Linh Chi Mikei EX Tháng 9 năm 2014: Lot#X005 / Exp 07.2017

Báo cáo kiểm nghiệm của các đợt hàng:

 1. Tháng 8/2013: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của Lot#1220
 2. Tháng 5/2013: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của Lot#1190
 3. Tháng 6/2013: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1160
 4. Tháng 6/2013: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1130
 5. Tháng 10/2010: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1100
 6. Tháng 8/2010: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1090
 7. Tháng 2/2010: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1080
 8. Tháng 11/2010: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1070
 9. Tháng 6/2009: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1060
 10. Tháng 9/2008: Kiểm nghiệm thông qua 340 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1050
 11. Tháng 12/2007: Kiểm nghiệm thông qua 336 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1040
 12. Tháng 9/2007: Kiểm nghiệm thông qua 336 loại hoá chất nông nghịêp của :LOT#1030
 13. Tháng 4/2007: Kiểm nghiệm thông qua 210 loại hoá chất nông nghịêp của LOT#1020
Mikei Department Stores
Mikei Products
Mikei Products
Mikei Products
JRA